Nieuws

Utrechtse woningcorporaties zoeken innovatieve oplossingen voor gevelisolatie

De Utrechtse woningcorporaties Portaal, Bo-Ex en Mitros dagen met De Isolatie Uitdaging de markt uit om de beste oplossing voor gevelisolatie te ontwikkelen. Met betere gevelisolatie blijft de energierekening voor meer huurders betaalbaar en worden tienduizenden sociale huurwoningen duurzamer en comfortabeler. Iedereen kan tot en met 3 april een idee indienen.

Op 8 januari start De Isolatie Uitdaging, een wedstrijd gericht op het verbeteren en versnellen van de verduurzaming van sociale huurwoningen. De drie woningcorporaties hebben hoge duurzaamheidsambities. Samen bezitten zij bijna 90.000 sociale huurwoningen. De verduurzaming hiervan begint bij ‘een nieuwe jas’: een innovatie in gevelisolatie die de woningen geschikt maakt voor lagetemperatuurverwarming.

De huidige materialen en technieken voor gevelisolatie geven overlast voor bewoners, zijn niet milieuvriendelijk en hebben te hoge kosten. Met De Isolatie Uitdaging willen de drie corporaties een doorbraak realiseren in gevelisolatie. Zij dagen de markt uit om te komen met innovatieve, breed toepasbare oplossingen met een hoge isolatiewaarde. Iedereen kan meedoen aan de uitdaging: aannemers, installateurs, technici, universiteiten, hogescholen, ontwikkelaars, fabrikanten, andere organisaties en individuen.

Geïnteresseerden kunnen hun voorstel tot 3 april 17.00 uur indienen via www.isolatieuitdaging.nl. Op 25 juni is de finale en worden de winnaars gekozen. De drie woningcorporaties stellen een totaalbedrag van € 70.000 aan innovatiegelden beschikbaar, waarmee winnaars hun oplossing verder kunnen ontwikkelen en eventueel kunnen testen in proefwoningen van de woningcorporaties.

OnderNamen -De Isolatie Uitdaging